Regulamin

REGULAMIN

Właściciel obiektu wysoko ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu służącego zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

I

1. Pokój w Villi Fenix jest wynajmowany na doby.
2. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz.10:00 w dniu wyjazdu.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju.
4. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości wolnych miejsc.
5. Należność za pobyt (reszta po odliczeniu zadatku) oraz dodatkowo zamówione usługi należy uregulować w dniu przyjazdu, zaraz po przekazaniu kluczy przy ladzie w recepcji.

II
1. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby niezameldowane w Villi Fenix mogą przebywać na terenie obiektu oraz w pokoju wyłącznie za zgodą właściciela obiektu/recepcji.
3. Villa Fenix może odmówić przyjęcia gościa, który podczas pobytu w obiekcie rażąco narusza regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Villi Fenix lub gości albo szkodę na osobę Gościa, pracowników hotelu albo innych osób w nim przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

III
1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
2 Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mającą wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe w wyniku jego działania i zaniechania, jak również działanie lub zaniechanie osób mu towarzyszących lub odwiedzających.
5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

IV
1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00 – 7:00 dnia następnego. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
2. Na terenie obiektu dzieci winny być zawsze pod opieką rodziców, szczególnie dotyczy to strefy SPA oraz w szczególności basenu kąpielowego zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dzieci pozostające bez opieki zostaną ze strefy SPA i basenu wydalone.
3. W restauracji Goście nie mogą przebywać w szlafrokach, strojach kąpielowych, bieliźnie itp.
4. Do restauracji oraz strefy masażu i SPA zabrania się wprowadzania zwierząt domowych.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
6. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek na terenie całego obiektu, poza miejscami do tego wyznaczonymi tj. przed wejściem głównym do budynku.

V
1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość winien wyłączyć wszystkie urządzenia, światło oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
2. W dniu wyjazdu wszyscy Goście zobowiązani są do zdania kluczy w recepcji oraz uregulowania zaległych rozliczeń powstałych w trakcie pobytu zwłaszcza z segmentu restauracji.

VI
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa po uregulowaniu przez niego kosztów przesyłki. Po trzech miesiącach od pozostawienia przedmiotów zostaną one skasowane.

VII
W przypadku przyjazdu z psem, kotem lub innym zwierzątkiem należy w kasie recepcji uiścić kaucję której wysokość wynosi 400zł. Właściciel lub recepcjonista przyjmujący podejmuje decyzję o jej pomniejszeniu lub całkowitym odstąpieniu

Właściciel obiektu Adam Kujawa